Cud uzdrowienia. Toruń

Świadectwo Macieja, którego Jezus uzdrowił po krótkiej modlitwie !!!
Bóg, Jezus i Duch Święty ten sam, o którym czytamy w Słowie Bożym. Jego żywa i realna Moc ta sama !!!
To nie jest jakaś historia to Prawda !!!
To się dzieje Dziś !!!
My tego doświadczamy i jesteśmy tego świadkami !!!

Dzielimy się tym bo Moc jest taka, że nie da się zatrzymać tego tylko dla siebie !!!