Co znaczy być nowonarodzonym?

Moment, w którym powierzamy swoje życie Jezusowi, wyznajemy ustami, że jest naszym Panem lub odmawiamy tzw. modlitwę grzesznika NIE CZYNI NAS NOWO NARODZONYMI.

W Ewangelii Jana czytamy co sa…

Read more
« 1 »