Co znaczy być nowonarodzonym?

Moment, w którym powierzamy swoje życie Jezusowi, wyznajemy ustami, że jest naszym Panem lub odmawiamy tzw. modlitwę grzesznika NIE CZYNI NAS NOWO NARODZONYMI.

W Ewangelii Jana czytamy co sam Pan Jezus mówi na ten temat:

„A był człowiek z faryzeuszów, któremu na imię Nikodem, przełożony Żydów; ten przyszedł nocą do Jezusa i mu powiedział: Rabbi, wiemy że jesteś nauczycielem, co przybył od Boga; bo nikt nie może czynić tych cudów, które ty czynisz, jeśliby z nim nie był Bóg. Odpowiedział Jezus i rzekł: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś nie zostanie ZRODZONY NA NOWO, nie może ujrzeć Królestwa Boga. A Nikodem mówi do niego: Jak człowiek może zostać zrodzony, będąc stary? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i zostać NARODZONY?"

Jezus dalej wyjaśnia co to znaczy:

"Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś nie zostanie ZRODZONY Z WODY I DUCHA, nie jest w stanie wejść do Królestwa Boga. To zrodzone z cielesnej natury jest cielesną naturą; ale to zrodzone z Ducha jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem: Jest wam konieczne zostać zrodzonymi z niebios. Duch śle tchnienie gdzie chce i słyszysz Jego głos, lecz nie wiesz skąd przychodzi i dokąd zmierza; taki jest każdy, kto zostaje zrodzony z Ducha."

Ewangelia Jana 3:1-8

Kawałek dalej czytamy:

"Po tych wydarzeniach Jezus przyszedł do ziemi Judy, jak również jego uczniowie, i razem z nimi tam przebywał oraz CHRZCIŁ.”

Ewangelia Jana 3:22 NBG

Widzimy tutaj ważność chrztu wodnego i Duchem Świętym.

Podczas pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty został wylany na ziemie, tego wieczoru apostoł Piotr przemówił do tłumu, a oni pytali:

"A kiedy to usłyszeli, przejęli się sercem oraz powiedzieli do Piotra i pozostałych apostołów: Co możemy uczynić, mężowie, bracia? Zaś Piotr do nich powiedział: SKRUSZCIE SIĘ i niech każdy z was DA SIĘ OCHRZCIĆ dzięki Imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a WEŹMIECIE DAR DUCHA ŚWIĘTEGO.”

‭‭Dokonania apostołów‬ ‭2:37-38‬ ‭NBG‬‬

Trzy wersety dalej czytamy:

"Zatem ZOSTALI OCHRZCZENI ci, którzy chętnie przyjmowali jego słowo; i w tym dniu zostało przyłączonych blisko trzy tysiące osób.”

‭‭Dokonania apostołów‬ ‭2:41‬ ‭NBG‬‬

Reasumując, aby narodzić się na nowo potrzebujemy:

- pokutować przed Bogiem Ojcem.

- Ochrzcić się w syna Jezusa Chrystusa poprzez świadome zanurzenie w wodzie.

- Zostać napełnieni Duchem Świętym.

Potrzebujemy tego wszystkiego, nie możemy sobie wybrać tylko jednego czy dwóch, to nie supermarket jak to ktoś trafnie określił ;)

To jest fundamentalne, to start, początek drogi, bez z tego nie jesteśmy w stanie podążać za Jezusem.

Aby zgłębić powyższe zapraszamy do lektury Pisma Świętego, w szczególności Dziejów Apostolskich.

Dużo więcej na ten temat usłyszymy w poniższych nauczaniach:

1. Upamiętanie

https://www.youtube.com/watch?v=QOdLrqEwhfg

2. Chrzest wodny

https://www.youtube.com/watch?v=iPYAKx6eRNs

3. Chrzest Duchem Świętym

https://www.youtube.com/watch?v=D2NFlLImB8c