Chcemy podkreślić, że nie jesteśmy częścią żadnego ruchu, służby, organizacji czy nawet denominacji.

Naszym zadaniem jest trwanie w Chrystusie, bycie posłusznym Jego Słowom, głoszenie Ewangelii, uzdrawianie, uwalnianie, czynienie uczniami, pomoc potrzebującym. Nie pobieramy za to żadnych opłat, to my chcemy być "dawcami". Nie chcemy być tylko słuchaczami, ale wykonawcami Bożego Słowa. Naszym celem jest życie wieczne z Bogiem i obiecana nagroda.

Udostępniane na naszej stronie nauczania i materiały NIE oznaczają, że zgadzamy się ze wszystkim innym o czym głoszą i robią autorzy tych nauczań. Zgadzamy się jedynie z ogólnym przesłaniem tego konkretnego, udostępnionego materiału. Zachęcamy do koncentrowania się przede wszystkim na Piśmie Świętym.

  "Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!"
  Ew. Mateusza 10, 7-8
  "Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego"
  Ew. Mateusza 28, 19
  "Potem rzekł do nich: Idźcie na cały świat i przekazujcie wszystkim dobrą nowinę . Ci, którzy uwierzą i dadzą się ochrzcić, zostaną zbawieni, a ci, którzy nie uwierzą, będą potępieni. Wierzący, mocą mojego autorytetu, będą wypędzać demony i mówić nowymi językami. Będą nawet mogli brać do rąk węże, a jeśli wypiją coś trującego, nic im się nie stanie. Będą też mogli uzdrawiać chorych, kładąc na nich ręce."
  Ew. Marka 16, 15-18
  "Zapewniam was: Kto Mi wierzy, będzie czynił cuda takie, jak Ja – a nawet jeszcze większe, bo już odchodzę do Ojca. I zrobię to, o co poprosicie w moim imieniu – w ten sposób otoczę mojego Ojca chwałą. Jeśli będziecie o coś prosić w moim imieniu, zrobię to."
  Ew. Jana 14, 12-14