Dokąd zmierzasz?

Czy jestem dobrym człowiekiem?

"Gdyż wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej"
List do Rzymian 3,23
"Gdyż zapłatą za grzech jest śmierć..."
List do Rzymian 6,23

Czy potrzebuję narodzić się na nowo?

"Jezus odpowiedział: Ręczę i zapewniam cię, że kto nie zostanie zrodzony na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Nikodem na to: Jak może urodzić się człowiek, gdy jest stary? Nie może on przecież powtórnie wejść do łona swojej matki i być przez nią urodzony. Jezus odpowiedział: Ręczę i zapewniam cię, że kto nie zostanie zrodzony z wody i Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego."
Ew. Jana 3:3-5
"Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał prawo stania się dziećmi Boga — tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy zostali zrodzeni nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga."
Ew. Jana 1:12-13

Co zrobić, żeby narodzić się na nowo?

"Gdy to usłyszeli, byli przeszyci do głębi serca i zwrócili się do Piotra oraz pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr powiedział do nich: Opamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa ze względu na odpuszczenie waszych grzechów, a otrzymacie dar — Ducha Świętego. Dla was bowiem jest ta obietnica i dla waszych dzieci i dla wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła. W innych też liczniejszych słowach składał mocne świadectwo i zachęcał ich, mówiąc: Dajcie się uratować od tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli z radością jego Słowo, zostali ochrzczeni i dodanych zostało tego dnia około trzech tysięcy osób"
Dzieje Apostolskie 2:37-41

Potrzebujemy pokutować przed Bogiem Ojcem, potrzebujemy chrztu wodnego w Jezusa Chrystusa oraz Ducha Bożego.
Jeśli chcesz być zbawiony i pojednać się z Bogiem opamiętaj się - przeproś Boga za swoje grzechy, odwróć się od grzesznego życia. Daj ochrzcić się w wodzie w imię Jezusa Chrystusa. Przyjmij Ducha Bożego (Ducha Uświęcenia), abyś miał moc żyć świętym życiem oraz nieść Królestwo Boże innym. Módl się o napełnienie Duchem Świętego Boga. Uwierz Jezusowi, czytaj Nowy Testament i bądź posłuszny Jego słowom, bądź wykonawcą Jego słów, zostań Uczniem Jezusa

Pamiętaj, że zbawiony jesteś z łaski, nie z uczynków. Nie jesteś w stanie zapracować na zbawienie. Żadne Twoje dobre uczynki nie mogą Cię zbawić.
"Gdyż łaską jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie z was — to dar Boga; nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił."
List do Efezjan 2, 8-9