Szkoła Pionierów
 • Lekcja 1 - "Jak uwolnić się od tradycji?"
 • Pierwsza lekcja przeprowadzi nas przez historię Kościoła i pokaże, że większość tego, co robimy obecnie, nie jest 'zbudowane' na Bożym Słowie. Ponieważ ciągle budujemy na złym fundamencie, każdy kościół w pewnym sensie wygląda tak samo i nie jesteśmy skuteczni w 'czynieniu uczniami' w sposób w jaki Jezus nam polecił. Kiedy to dostrzeżemy i zmienimy sposób w jakim robimy to teraz będziemy o wiele bardziej skuteczni w 'czynieniu uczniami', przełamiemy się przez nasze tradycje oraz dojdziemy do 'normalnego' życia chrześcijańskiego, o którym czytamy w Dziejach Apostolskich.
 • Lekcja 2 - "Religia czy Jezus?"
 • Dzisiaj wielu chrześcijan, niedziela za niedzielą, ubiera się ładnie, idzie do "świętego miejsca" do kościoła, żeby wykonywać tam kościelne czynności, ale nie to przyniósł Jezus. On przyszedł, by stworzyć nowe ciało, Ciebie i mnie. My dzisiaj, którzy należymy do Jezusa, jesteśmy świątynią. Jesteśmy wypełnieni Duchem Świętym. My wszyscy jesteśmy kapłanami i wszyscy jesteśmy namaszczeni przez Niego. On chce być częścią codziennego życia i zobaczycie to w tym nauczaniu.
 • Lekcja 3 - "Dzieje Apostolskie"
 • W tej lekcji zostanie pokazany kontekst księgi Dziejów Apostolskich i zobaczymy, że jest niczym pamiętnik pierwszych uczniów, zapisem tego jak żyli. Jeśli naprawdę wierzymy, że Jezus jest taki sam wczoraj, dziś i na wieki, to nasz pamiętnik dziś powinien wyglądać podobnie jak to co czytamy tutaj. To nauczanie pomoże nam wejść w życie, do którego Bóg nas powołał, byśmy mogli stać się uczniami, których On powołał, żeby nasze życie mogło wyglądać podobnie do życia uczniów tak jak czytamy o nich w Księdze Dziejów Apostolskich.
 • Lekcja 4 - "Wiedza czy posłuszeństwo?"
 • Nauczanie o wiedzy, posłuszeństwie i uczniostwie. Problem w dzisiejszym kościele polega na tym, że nie czynimy ludzi uczniami, tak jak robił to Jezus. Myślimy, że skoro ludzie otrzymali obszerne nauczanie, będą teraz posłuszni temu, co usłyszeli. Ale to tak nie działa. Popatrzcie na dzisiejszy kościół. Mamy mnóstwo ludzi, którzy mają dużo wiedzy, ale kiedy przychodzi do posłuszeństwa to jest ono gdzieś daleko na dole, ale nasze posłuszeństwo i nasza wiedza powinny być na tym samym poziomie. Dlaczego więc tak jest, że wiedza jest gdzieś wysoko, a posłuszeństwo na dole? Ponieważ ludzie są pełni strachu i strach jest problemem dzisiaj w kościele, jesteśmy napełnieni strachem, bo nikt nam tego nie pokazał, nikt nas nie wyszkolił jak być posłusznym Jezusowi, słyszeliśmy tylko o tym, ale nikt nam tego nie pokazał. To nauczanie jest bardzo ważne dla dzisiejszego kościoła, jest bardzo ważne dla ciebie dzisiaj i pozwoli ci zrozumieć o co chodzi w tym wszystkim, w jaki sposób możesz zacząć żyć życiem, o którym czytamy w księdze Dziejów, więc niech cię Bóg błogosławi.
 • Lekcja 5 - "Głoście i uzdrawiajcie"
 • To nauczanie jest o uzdrowieniu. Zaczniemy od miejsca, od którego zawsze zaczynamy, kiedy mówimy o życiu chrześcijańskim. Popatrzymy na Jezusa. Kiedy patrzymy na Jezusa możemy zobaczyć co On robił - głosił ewangelię i uzdrawiał chorych. Uzdrawiał wszystkich, którzy byli chorzy. Dlaczego głosił ewangelię i uzdrawiał chorych? Dlatego, że Jezus umarł za nas na krzyżu i zapłacił cenę byśmy mogli zyskać przebaczenie naszych grzechów, ale zapłacił także cenę, byśmy mogli doświadczać uzdrowienia i sam to pokazał kiedy uzdrawiał chorych. Nie tylko robił to, ale powiedział "Żniwo wielkie, ale robotników mało", więc zebrał swoich 12 uczniów i nakazał im robić to samo - głosić ewangelię i uzdrawiać chorych, ale ponownie powiedział "Żniwo wielkie, ale robotników mało", zebrał więc kolejnych 70 uczniów i nakazał im robić to samo - głosić ewangelię i uzdrawiać chorych. To jeszcze było nie wystarczające, więc powiedział im "Idźcie, czyńcie uczniami wszystkie narody chrzcząc je i ucząc je wykonywać wszystko co wam poleciłem". Co On polecił robić? Głosić ewangelię i uzdrawiać chorych. Przejdziemy przez to i zobaczycie, że jest to bardzo proste.
 • Lekcja 6 - "Lekcja 6 - "Aktywuj swoje chrześcijańskie życie - KICKSTART"
 • Życie wielu ludzi zostało przemienione czymś co nazywamy 'kick-startowaniem'. Kick-startowanie pomaga ludziom zrobić pierwszy krok od teologii do praktycznego wykonywania. Na przykład mieliśmy teraz nauczanie o uzdrowieniu, ale musimy działać w oparciu o Słowo, nie tylko wysłuchać, ale robić. Bóg pokazał nam sposób by kick-startować ludzi, by mogli zacząć działać w oparciu o Słowo i dzięki temu życie wielu ludzi zostało przemienione. Jeśli chcesz mieć mocną wiarę, musisz używać wiary którą już masz, musisz ją trenować i musisz jej używać, bo tylko wtedy możesz zobaczyć jak ona rośnie. Na końcu tej lekcji będą praktyczne narzędzia, coś co będziecie mogli zastosować by zostać "kick-starowani". Ta lekcja może odmienić życie twoje i życie wielu ludzi wokół ciebie. Niech was Bóg błogosławi.
 • Lekcja 7 - "Upamiętanie i chrzest"
 • Nauczanie o zbawieniu. Co trzeba zrobić, żeby zostać zbawionym. Kiedy ludzie pytają ciebie "Co mam zrobić, żeby zostać zbawionym"? Jaka jest twoja odpowiedź? Wielu dziś odpowiedziałoby "Musisz pomodlić się modlitwą grzesznika zaprosić Jezusa do swojego serca", ale tego nie widzimy w Biblii. Piotr nie stanął w dniu Pięćdziesiątnicy i nie powiedział "Pochylcie swoje głowy i zaproście Jezusa do swojego serca powtarzając za mną modlitwę". On mówił o czymś troszkę innym. Mówił o pokutowaniu przed Bogiem, mówił o chrzcie w Jezusa Chrystusa i mówił o otrzymaniu Ducha Świętego, bo potrzebujemy całą trójcę - potrzebujemy Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. To nauczanie będzie dla niektórych prowokujące, ale i uwalniające. Niech was Bóg błogosławi.
 • Lekcja 8 - "Jak głosić Ewangelię?"
 • Dzisiejsze nauczanie jest o Ewangelii, o pokucie, chrzcie w wodzie i chrzcie Duchem Świętym. Zobaczycie jak można dzielić się Ewangelią, siedząc przy stole. Chrześcijanin to ktoś, kto pokutuje, ktoś kto jest ochrzczony w Jezusa Chrystusa, ktoś kto przyjął chrzest Duchem Świętym i żyje teraz tu na ziemi tak samo jak Jezus żył, wypełniony jest tym samym Duchem Świętym, uzdrawia chorych, wygania demony. Niech was Bóg błogosławi.
 • Lekcja 9 - "Święci czy grzesznicy?"
 • Czy my, jako chrześcijanie, powinniśmy patrzeć na siebie jako na grzeszników zbawionych z łaski czy świętych? To jest bardzo ważne, bo sposób w jaki na siebie patrzymy często nie ma nic wspólnego z Biblią. Jezus nie przyszedł, by zbawić nas w naszych grzechach, ale On przyszedł, by zbawić nas od naszych grzechów. To nauczanie jest bardzo ważne i ono pomoże wam doświadczyć wolności, którą mamy w Chrystusie, tak, żebyśmy mogli żyć życiem, o którym czytamy w Dziejach Apostolskich.
 • Lekcja 10 - "Chrzest wodny"
 • Chrzest wodny ma do czynienia ze zbawieniem w równym stopniu co pokuta, o której była mowa ostatnim razem. To samo dotyczy chrztu Duchem Świętym, o którym będzie mowa następnym razem. Chrzest wodny zbawia, zbawia nas od naszych grzechów. Chrzest wodny to o wiele więcej niż tylko symbol czegoś co wydarzyło się w naszym wnętrzu. Kiedy zostajemy ochrzczeni dzieje się coś ważnego. Dzisiaj jednak traktujemy chrzest jako symbol, który aż tak bardzo się nie liczy, ale kiedy zobaczymy co Jezus mówił na temat chrztu zobaczymy coś zupełnie innego, ponieważ Jezus w Ew. Jana w rozdziale 3 mówi o narodzeniu się na nowo, że dopóki ktoś nie narodzi się z wody i z Ducha nie może ujrzeć Królestwa Bożego, więc Jezus mówi o wodzie i o Duchu, kiedy mówi jak wejść do Królestwa Bożego. Mówi także, że kto uwierzy i zostanie ochrzczony będzie zbawiony. Piotr także używa słowa "zbawiony", kiedy porusza temat chrztu - I Piotra 3:21 "jest obrazem chrztu, który i was zbawia". W dzień Pięćdziesiątnicy Piotr głosił, by pokutować i dać się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, więc mowa tu o czymś więcej niż tylko o symbolu. Paweł, kiedy mówi o chrzcie, mówi o tym, że przyoblekamy się w Chrystusa, mówi również o tym, że przez chrzest jesteśmy wzbudzeni z martwych z Chrystusem. Zatem chrzest jest czymś więcej niż tylko symbolem. Chrzest jest pełen mocy, zbawia nas, uwalnia od naszych grzechów, zobaczycie to poprzez to nauczanie. To nauczanie jest niezwykle ważne dla Kościoła dzisiaj, bo kiedy ludzie zrozumieją czym jest chrzest wodny, chrześcijanie zaczną chodzić w wolności, prowadzeni przez Ducha, a nie przez cielesność. Kościół będzie chodził w wolności do której powołał nas Bóg. Niech Bóg Was błogosławi.
 • Lekcja 11 - "Chrzest Duchem Świętym"
 • Kiedy Piotr stanął w Dzień Pięćdziesiątnicy powiedział: "Pokutujcie, dajcie się ochrzcić w wodzie i otrzymacie Ducha Świętego" (Dz.Ap. 2:38). Potem powiedział: "Obietnica ta bowiem odnosi się do was, do waszych dzieci oraz do wszystkich, ilu ich tylko nasz Pan Bóg powoła" (Dz.Ap. 2:39). Jaka obietnica? Obietnica Ducha Świętego, zanim bowiem to powiedział wszyscy oni zostali ochrzczeni Duchem Świętym, dlatego potem mówi o proroku Joelu, który wiele lat wcześniej prorokował, że na końcu czasów Bóg wyleje swojego Ducha na wszelkie ciało (Hebr. 8:11), będą mieć sny, wizje i tak dalej. Tak więc obietnica Ducha Świętego jest dla wszystkich. Jest jednak wiele nieporozumień w tym temacie w kościołach, tak samo jak ze chrztem Duchem Świętym, dlatego nasze kościoły dziś wyglądają tak zupełnie inaczej niż te, o których czytamy w Dziejach Apostolskich. Być może to nauczanie pomoże wam doznać chrztu Duchem Świętym jeśli dotychczas go nie doświadczyliście lub pomoże zrozumieć wam, którzy macie Ducha Świętego, że jesteście powołani, by kłaść ręce na innych tak, by oni mogli otrzymać Ducha Świętego. Niech was Bóg błogosławi tym ekscytującym nauczaniem.
 • Lekcja 12 - "Prowadzenie Ducha Świętego"
 • Dzisiaj będzie mowa o Duchu Świętym i na czym polega prowadzenie Ducha Świętego. W Dziejach Apostolskich, w pierwszym Kościele widać, że Duch Święty był aktywną częścią Kościoła. Duch Święty był tym, który wykonywał pracę w pierwszych uczniach, On ich prowadził. On też chce być częścią naszego życia i naszego dzisiejszego kościoła. Ktoś powiedział, że gdyby Duch Święty opuścił dzisiejszy Kościół to 90% wszystkich aktywności byłoby kontynuowane tak jakby nic się nie zmieniło... Coś w tym jest. Zobaczysz to w tym nauczaniu. Będą też świadectwa o tym jak możemy być prowadzeni przez Ducha Świętego dzisiaj i jak Bóg działa przez Swojego Ducha. Niech Bóg Was błogosławi.
 • Lekcja 13 - "Post"
 • Post to coś naprawdę ważnego, coś, co wiele kościołów zaniedbało. Jeśli popatrzymy na życie Jezusa, On rozpoczął swoją służbę od 40-dniowego postu i powiedział nam, że powinniśmy pościć. Nie powiedział "jeśli pościcie", powiedział "kiedy pościcie". Pierwsi apostołowie pościli. Jeśli chcemy żyć życiem o jakim czytamy w Dziejach Apostolskich, musimy wiedzieć co Biblia mówi o poście. Post jest sekretem wejścia w życie, o którym czytamy w Dziejach. Post pomaga nam uniżyć się przed Bogiem, tak żeby On mógł nas wywyższyć. Może stoisz przed ścianą niewiary w swoim życiu, ścianą strachu, post jest narzędziem, które Bóg dał, by przebić się przez tą ścianę, byśmy mogli wejść i doświadczyć tego co Bóg ma dla nas. Nauczaniem będzie oparte przede wszystkim na tym co mówi Biblia, ale także na wielu świadectwach odnośnie postu i praktycznych poradach jak możecie pościć. Niech was Bóg błogosławi.